Intresseanmälan

  Sökande

  Namn:

  Ålder:

  Telefon:

  Epost:

  Nuvarande adress:

  Postadress:

  Nuvarande hyresvärd:

  Telefon hyresvärd:

  Arbetsgivare:

  Yrke:

  Telefon arbete:

  Inkomst:

  Antal personer:

  ÖNSKEMÅL

  Antal rum:

  Önskad fastighet:

  Hiss:

  Övriga önskemål:

  Ev. medsökande